Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması


YILMAZ V., CAN Y., ARAS N.

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics andManagement Information Systems, vol.7, no.1, pp.87-102, 2019 (Peer-Reviewed Journal)