Improvement of Corrosion Potentials of Reinforcements by Using TVA System


Creative Commons License

Topçu İ. B., Pat S., Uzunömeroğlu A.

Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Siirt, Turkey, 5 - 07 November 2021, vol.2, pp.489-498

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.489-498
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Corrosion results cracking in the concrete and it reduces the bearing capacity. Corrosion affects the durability of rebar; therefore, usage would not be economical and complete its lifetime if this situation persists. Iron and steel materials lose their physical, chemical and electrical properties by being affected by these different atmospheric conditions. In this study, the corrosion resistance of reinforcement in concrete structures was increased. For this purpose, the reinforcements are coated with combinations of zinc and boron elements by using a different principle, the thermionic vacuum arc system. The coated reinforcements are embedded in the concrete mixture in the molds. After the curing stage, the samples were taken out of the molds and subjected to accelerated corrosion test. The results show that the rebars covered with the TVA system were damaged later than the uncoated rebars. Thanks to the coatings, the damage occurrence time is extended and the corrosion resistance of the reinforcement is increased. It is believed that with this study, it will contribute to the prolongation of the life of the structures by eliminating the corrosion reactions that occur as a result of negative effects in the reinforcement.

Korozyon betonda çatlamaya neden olur ve taşıma kapasitesini azaltır. Korozyon, inşaat demirinin dayanıklılığını etkiler; bu nedenle bu durum devam ederse kullanım ekonomik olmayacak ve ömrünü tamamlamayacaktır. Demir ve çelik malzemeler farklı atmosfer koşullarından etkilenerek fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklerini kaybederler. Bu çalışmada betonarme yapılarda donatının korozyon direnci artırılmıştır. Bu amaçla farklı bir prensip olan Termiyonik vakum ark sistemi kullanılarak donatılar çinko ve bor elementlerinin kombinasyonları ile kaplanmıştır. Kaplamalı donatılar kalıptaki beton karışımına gömülmüş ve korozyona karışı olan dirençleri araştırılmıştır. Kürleme aşamasının ardından numuneler kalıplardan çıkarılarak hızlandırılmış korozyon testine tabi tutulmuştur. Ayrıca küp ve silindir numunelerin basınç dayanım sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Termiyonik vakum ark (TVA) sistemi ile kaplanmış donatıların, kaplanmamış donatılara göre daha geç hasar gördüğünü göstermektedir. Kaplamalar sayesinde hasar oluşma süresi uzamış ve donatının korozyon direnci artarmıştır. Bu çalışma ile donatıdaki olumsuz etkiler sonucu oluşan korozyon reaksiyonlarını ortadan kaldırarak yapıların ömrünün uzamasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.