Duygudurum bozukluklarında çocukluk çağı travmalarının bilişsel işlevler üzerine etkisi


YILDIZ S., KÖŞGER F., ÜLKGÜN N.

56. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Çevrimiçi Kongre, Turkey, 18 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Çevrimiçi Kongre
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes