Tuzlu Ortamlardan İzole Edilen Fungusların Antikanserojenik Etkileri


Creative Commons License

Cantürk Z., Kocabıyık Y. E., İrdem E., Özgök Ö., İlhan S.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 September 2012, pp.1273

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1273
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipersalin sulardan izole edilen fungusların antikanserojenik aktiviteye sahip metabolitlerinin varlığını ortaya çıkarmaktır. Gereçler ve Yöntemler: Tuz Gölü ve Çamaltı Tuzlası’ndan alınan su örneklerinden fungus izolasyonu yapılmıştır. Fungus izolatları klasik ve moleküler identifikasyon yöntemleriyle tanımlanmıştır. Uygun besiyerine ekilen funguslar 7 gün 28ºC’de inkübe edildikten sonra elde edilen fermentasyon sıvıları etil asetatla 1:1 oranında 3 kez ekstrakte edilmiştir. Elde edilen özütler 25, 50, 100, 200 ve 400µM konsantrasyonda A549 (insan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri), MCF7 (insan meme kanseri) ve CaCo–2 (insan kolon kanseri) hücre hatları üzerinde uygulanmış, MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) testi ile 24 ve 48. saat sonundaki sitotoksik aktiviteleri belirlenmiştir. Ayrıca sitotoksik aktivitesi en yüksek çıkan örnek 25, 50, 100 ve 200 µM konsantrasyonlarda gerçek zamanlı hücre analiz sisteminde (Xcelligence-Roche) çalışılmış ve elektriksel impedans yardımıyla hücrelerin canlılığı gözlenmiştir. Bulgular: Tuz Gölü ve Çamaltı Tuzlası su örneklerinden 50 fungus izolatı elde edilmiştir. Yapılan ön tarama sonucunda 8 fungus izolatında aktivite bulunmuştur. Bu 8 örnekten bir Penicillium türünde kontrole göre karşılaştırıldığında özellikle 24. saatte 50 µM dan sonra % 80 sitotoksik aktivite bulunurken, 48. saatte ise 25 µM dan sonra bu oran %90 yükselmiştir. Diğer örneklerde ise 200 ve 400 µM da %50 sitotoksik etki bulunmuştur. Sonuç: Tuz gölü ve Çamaltı Tuzlası gibi ekstrem ortamlardan izole edilen funguslardan elde edilen özütler antikanserojenik özellik bakımından oldukça önemli doğal kaynaklardır. Sadece bitkiler değil artık funguslardan elde edilen metabolitlerde günümüzde kanser tedavisi için yeni ilaçların bulunmasında yeni umutlar taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tuz gölü, Çamaltı Tuzlası, A549, MCF–7, CaCo–2, antikanserojenik aktivite