İskender Hikâyeleri Geleneğine Dair Bir Değerlendirme: Alexander Romance Türü Eserler ve Nizâmî’nin İskendernâmesi


GÖKCAN M.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.389-419, 2020 (Peer-Reviewed Journal)