Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Romantik İlişkilerle İlgili Kalıp Yargılara Karşı Tutumlar ve Cinsiyetçilik


MIZRAK ŞAHİN B., ÖZERDOĞAN N.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, vol.2, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal)