Yaratıcı Drama Eğitimi ve Yaratıcı Drama Temelli Kişilerarası İlişkiler Eğitim Programının Öğretmen Adaylarının İletişim ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi


DERELİ İMAN E.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.95-119, 2018 (Peer-Reviewed Journal)