Yabancılaşma ve Öncüllerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi


KÖZ AKÇADAĞ E. N., SEÇİLMİŞ C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.727-748, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet Mimarlık, insan yaşamını konu olan disiplinler arası bir olgudur. İnsanın gelişimiyle birlikte şekillenen mimarlık sadece pratik anlamda değil teorik anlamda da kendini göstermektedir. Ülkemizde teorik anlamda birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların paylaşıldığı birbirinden farklı dergiler bulunmaktadır. Mimar Dergisi Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’nin alanında ilk dergisidir. Bu sebeple bu derginin tanınması, mimarlık okumalarında önemli bir hal almaktadır. Ancak dergi adını kısa süreli koruyabilmiştir. Mimaradıyla kurulan dergi harf devrimiyle birlikte Arkitekt olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Bu çalışmada; Cumhuriyet dönemindeki Mimar Dergisi’nin adını değiştirmeden önceki süreçte ele aldığı konuları incelemek ve derginin genel profilini saptamak temel amaçtır. Çalışma kapsamında derginin adı değişmeden önceki süreç olan 1931-1934 yıllarındaki sayılar incelenmiştir. İnceleme yöntemi olarak, bibliyometrik analizden yararlanılmıştır. Bu inceleme kapsamında 509 makale (çalışma) yer almaktadır.