”Ticaretin Serbestleştirilmesinin Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Çevresel Etkileri”


DAĞDEMİR Ö.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.99-114, 2001 (Peer-Reviewed Journal)