Sağlık Personelinin Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi Özel Hastane Örneği


Creative Commons License

YEŞİLAYDIN G., BAYIN G., YILMAZ G.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.629-645, 2015 (Peer-Reviewed Journal)