Evaluation of Infections and Mortality in the Medical Intensive Care Unit


Ulker G., Yıldız P., Bilgin M., Tekin M., Andıç N.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.45, no.4, pp.552-561, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.20515/otd.1272215
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.552-561
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, we aimed to evaluate the infections that developed in patients hospitalized in the Internal Diseases Intensive Care Unit with various diagnoses, the affecting factors and their relationship with mortality. 605 patients who were hospitalized with the diagnosis of sepsis were excluded, and the remaining 605 patients were included in the study. It was determined that 232 of 605 patients died and 373 survived. The overall mortality rate was 38.3%. Eighty (63.4%) of 126 (20.8%) patients with growth in blood culture were found to be ex. respectively. It was determined that the risk of developing infection was affected by the length of stay in the intensive care unit, intubation time, vasopressor therapy, and the need for invasive and non-invasive support (p = 0.02, p = 0.05, p = 0.03, p = 0.03, respectively). Conclusion: Determination of intensive care infections, affecting factors and preventive measures is very important for reducing morbidity and mortality. Removing the patients from the intensive care unit as soon as the need for intensive care disappears and avoiding unnecessary invasive procedures will enable them to recover with less sequelae.
Bu çalışmada İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine çeşitli tanılarla yatırılmış hastalarda gelişen enfeksiyonları, etki eden faktörleri ve mortaliteyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 605 hastanın 232’sinin ex olduğu, 373’ünün ise sağ kaldığı saptandı, genel mortalite oranı %38, 3 idi. Kan kültüründe üreme olan 126 (%20.8) hastanın 80(%63.4)’inin ex olduğu görüldü. Enfeksiyon gelişme riskini, yoğun bakımda kalış süresi, entübasyon süresi, vazopressör tedavi uygulanması, invaziv ve non-invaziv destek ihtiyacının etkilediği belirlendi (sırasıyla p = 0.02, p = 0.05, p = 0.03, p = 0.03). Yoğun bakım enfeksiyonları, etki eden faktörler ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi morbidite, mortalitenin azaltılması için çok önemlidir. Hastaların yoğun bakım ihtiyacının ortadan kalktığı en erken sürede yoğun bakımdan çıkarılması ve gereksiz invaziv prosedürlerden kaçınılması daha az sekelle iyileşmelerini sağlayabilecektir.