Kemoterapi İlişkili Kardiyotoksisitenin Belirlenmesinde Kardiyak Biyobelirteçlerin Rolü


Creative Commons License

Murat S., Çavuşoğlu Y.

in: Kardiyoonkoloji - Kanser ve Kalp Hastalıkları - 2021, sibel çatırlı enar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-24, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.16-24
  • Editors: sibel çatırlı enar, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Kanser tedavisinde kaydedilen ilerlemeler onkoloji hastalarının beklenen yaşam süresinde anlamlı

düzelmelere neden olmuş ancak kanser tedavisiyle ilişkili kardiyotoksisitede artışa yol açmıştır. Kanser

tedavisiyle ilişkili kardiyovasküler yan etkiler; asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu, kalp yetersizliği,

koroner arter hastalığı, aritmiler, miyokardit ve venöz tromboembolidir ve bu yan etkiler onkoloji

hastalarında uzun dönemde anlamlı morbidite ve mortalite artışına neden olmaktadır. Kardiyotoksisite

riski yüksek olguların önceden belirlenmesi ve kardiyak hasarın mümkün olan en erken dönemde tanınması,

kardiyak korunma stratejilerinin erken başlanması ve yaşam kurtarıcı kanser tedavilerinin modifikasyonuna

izin verir. Biyobelirteçler, kardiyotoksisitenin erken belirlenmesi ve tedavinin

kılavuzluğunda klinisyenlere yardımcı olabilirler. Kardiyotoksisitenin belirlenmesi ve monitörizasyonunda

en çok çalışılan en önemli biyobelirteçler kardiyak troponinler ve natriüretik peptidlerdir. Biyobelirteçler

kardiyak koruyucu tedavinin başlanmasına öncülük edebilirler. Ayrıca prognostik değerleri

vardır. Bu yazı kardiyak biyobelirteçlerin, kardiyotoksisitenin belirlenmesi ve monitörizasyonu ile risk

sınıflaması ve tedavi kılavuzluğundaki rolününün değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Anah tar Ke li me ler: Biyobelirteçler; kardiyotoksisite; antineoplastik ajanlar

ABS TRACT Major advances in cancer therapy have resulted in significant improvement in long-term

survival of oncology patients but increased cancer therapy-related cardiotoxicity. Cardiovascular side effects

of cancer therapy include asymptomatic left ventricular dysfunction, heart failure, coronary artery

disease, acute coronary syndromes, arrhythmias, myocarditis and venous thromboembolism, and they

cause significant morbidity and mortality in the long-term. Early identification of patients at increased

risk of cardiotoxicity or early detection of cardiac injury will allow for initiation of cardio-protective

strategies and modification of life-saving cancer treatments. Biomarkers may help clinicians in early

identification of cardiotoxicity and in guidance of therapy. The most important and extensively studied

markers are cardiac troponins and natriuretic peptides in detecting and monitoring of cardiotoxicity.

They can be used to guide initiation of cardioprotective therapy and also offer prognostic value. This review

aims to summarize the current role of cardiac biomarkers in detecting and monitoring of cardiotoxicity,

guiding the treatment and risk stratification.

Keywords: Biomarkers; cardiotoxicity; antineoplastic agents