Plevral sıvılı hastaların tanısında medical torakoskopiye karşın bilgisayarlı tomografi rehberliği altında Abrams plevra iğne biopsisi randomize kontrollü çalışma


METİNTAŞ M., AK G., DÜNDAR E., YILDIRIM H., RAGIP Ö., ERGİNEL M. S., ...More

TTD 12. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 11 April 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes