Masif pulmoner Emboli nedeniyle acil serviste TPA Tdavisi başlanan hastaların analizi ve laktat ile ilişkisi


ÖZAKIN E., ÇANAKÇI M. E., OKTAR D., ACAR N., BALOĞLU KAYA F., UÇGUN İ.

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2015), Turkey, 26 - 29 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes