İskoç ve Katalan Bağımsızlık Hareketleri


Dinç C., Kalfa E.

Orion Kitabevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Orion Kitabevi
  • City: Ankara
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

 İskoç ve Katalan bağımsızlık hareketleri, son dönemdeki bağımsızlık referandumu girişimlerinde de gözlendiği üzere uluslararası kamuoyunda ilgi ile takip edilmektedir. Bu kitap, iki bölgedeki bağımsızlık hareketlerinin artışındaki nedenleri açıklamaktadır. Kitabın amacı, İskoç ve Katalan bağımsızlık hareketlerinin merkezi hükümetlere ve uluslararası kamuoyuna hangi gelişmelerle baskı yarattığını inceleyerek karşılaştırmalı bir analizini ortaya koymaktır.

Kitapta öncelikle milliyetçilik, devlet altı milliyetçilik, ulusal kimlik ve self determinasyon kavramları açıklanmıştır. Bu kavramların Avrupa’da uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla Avrupa bütünleşmesi, devlet altı kurumsallaşma ve yerele yetki devri konularına değinilmiştir. İskoç ve Katalan bağımsızlık hareketlerinin tarihsel gelişimine ve iç dinamiklerine yer verilmiştir. İskoç ve Katalan bağımsızlık hareketlerinin güncel bir karşılaştırması ortaya konulmaktadır. Bu bağımsızlık hareketlerinin Avrupa Birliği boyutuna ve iki bölgenin politik ve sosyal ilişkilerine değinilmiştir.

İskoç ve Katalan bölgelerindeki bağımsızlık taleplerinin kamuoyunda güçlenmesi kitapta, ulusal kimlik algısı, güçlü devlet altı kurumsallaşma, kamu diplomasisi faaliyetleri, ekonomik faktörler ve anayasal krizler olarak 5 temel motivasyonla açıklanmıştır. Katalonya’da daha güçlü ekonomik motivasyon ve kamu diplomasisi bulunsa da kamuoyu yoklamaları ve seçim sonuçları, özerklik haklarının genişletilmesi yönünde desteğin artışta olduğunu göstermektedir. İskoçya ise İngiltere’ye fazlasıyla bağımlı bir ekonomik yapılanma ve kamu diplomasisine sahiptir. Öte yandan SNP liderliğindeki güçlü siyasi ve yasal yapılanmasıyla özellikle Brexit’le, uluslararası kamuoyunda ciddi bir baskı yaratabilmektedir.