Subaraknoid Kanama Sonrasında Ratların Çeşitli Doku ve Vücut Sıvılarındaki Çinko Bakır ve Mangan Derişimlerinin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Belirlenmesi


KAYNAK Z., DEMİR T., COŞAN T. E., BERBER A., YAYLA E., TURGUT COŞAN D.

X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Turkey, 4 - 07 July 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes