Ergonomics in Spine Injuries


Atalay E.

in: Spinal Injuries in Athletes, Öztop B., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.46-53, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.46-53
  • Editors: Öztop B., Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Ergonomic approaches to spinal injuries make significant contributions to the prevention of injuries and management of rehabilitation processes by revealing the harmful effects of stress patterns on the spine. Ergonomic problems such as the weak motor control system and using wrong technique increase the injury risk of the spine. Proprioception, which is an important factor in the stabilization of the spine, decreases over time due to aging and lack of exercise. During sportive activities such as sitting, standing, running, jumping and weight lifting create different compressive loads on the spine and cause different amounts of spinal shrinkage. While planning the exercise program, exercises that will cause the least compressive load on the spine must be chosen. To reduce the reaction moment on the spine, the load must be kept close to the body and full flexion must be avoided. Poor push and pull techniques cause forces to be directed further from the spine and overload the spine with excessive loads. Wearing a back belt help athletes to lift more weight, but they also change the motor control patterns and make the risk of injury increase.

Keywords: Spine; spinal injuries; spine ergonomics

ÖZET
Omurga yaralanmalarına yönelik ergonomik yaklaşımlar, yüklenme paternlerinin omurga üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyarak, yaralanmaların önlenmesinde ve rehabilitasyon süreçlerinin yönetilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Omurganın motor kontrol sisteminin zayıf olması ve hatalı teknik kullanımı gibi ergonomik sorunlar, omurganın yaralanma riskini arttırmaktadır. Yaşlanma ve yetersiz egzersiz nedeniyle omurganın stabilizasyonunda önemli bir etken olan propriyosepsiyon zamanla azalmaktadır. Sportif aktiviteler sırasında oturmak, ayakta durmak, koşmak, sıçramak ve ağırlık kaldırmak gibi pek çok aktivite, omurga üzerine farklı kompresif yükler oluştururlar ve farklı spinal daralma miktarlarına neden olurlar. Egzersiz programı planlaması yapılırken omurga üzerinde en az kompresif yüke neden olacak egzersizler seçilmelidir. Omurga üzerindeki reaksiyon momentini azaltmak için yükün vücuda yakın şekilde tutulması ve tam fleksiyondan kaçınılması gerekmektedir. Kötü itme ve çekme teknikleri, kuvvetlerinin omurgadan daha uzağa yönlendirilmesine ve omurganın aşırı yüklerle yüklenmesine neden olmaktadır. Bel kemerleri, sporcuların daha fazla ağırlık kaldırılmasına yardımcı olurken, motor kontrol kalıplarında değişikliğe neden olarak yaralanma riskini artırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Omurga; omurga yaralanmaları; omurga ergonomisi