TÜRKİYE’DE ORGAN BAĞIŞI ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ


ŞEN H.

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.280-290, 2019 (Peer-Reviewed Journal)