Yabancı Ot Yoğunluğunun Silajlık Mısırın Büyümesine Etkileri: II. Kalite Özellikleri


Erkovan Ş., İleri O., Erkovan H. İ., Koç A.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.2, pp.192-197, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mısır bitkisinin yem kalitesi sindirilebilirlik yanında, enerji, ham protein, ham yağ ve mineral içeriklerine göre değişim göstermektedir. Mısır bitkisi genellikle doğrudan hayvanların tüketimine sunulmayarak silaj yapıldığı için daha çok silaj içerikleri dikkate alınmaktadır. Ancak yürütülen çalışmada iki yıl süreyle mısır bitkisinin farklı yabancı ot yoğunlukları altında kalite özellikleri açısından tepkisi incelenmiştir. Araştırmada yabancı ot oranları metrekarede 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 olacak şekilde ayarlanarak, deneme Şansa Bağlı Tam Bloklar Deneme Desenine göre kurulmuştur. Silajlık mısırın incelenen kalite özellikleri üzerine yılın etkisi çok önemli olurken, yabancı ot sıklığının etkisi ise yalnızca ham kül oranı üzerinde görülmüştür.