Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromu Algılarının Açıklayıcı Faktör Analizi İle İncelenmesi: ESOGÜ Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama


GİRGİNER N., KAYGISIZ ERTUĞ Z., YİYİT T.

EconWorld@ImperialCollege2016 London, 10 - 12 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes