Teknik kısıtlı 1,5 boyutlu kesme problemi için karma tamsayılı matematiksel modeller


Saraç T., Sağır M.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.36, no.1, pp.291-302, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University
  • Page Numbers: pp.291-302

Abstract

Kesme problemlerinin çözümünde genellikle önce kesme planları türetilip daha sonra hangi kesme planlarının kullanılacağı belirlenmektedir. Öte yandan tüm kesme planlarını türetmenin güçlüğü ve kesme planı sayısının genellikle çok fazla olması bu konuda karşılaşılan en temel problemlerdir. Bu çalışmada parça çeşidi ve şerit sayısı kısıtlı 1,5 boyutlu kesme problemi için kesme planlarını da türeten bütünleşik bir matematiksel model geliştirilmiştir. Doğrusal olmayan bu model, çözüm güçlüğünü ortadan kaldırmak üzere doğrusallaştırılmıştır. Rassal olarak türetilen test problemleri kullanılarak, önerilen her iki modelle elde edilen sonuçlar, kesme planlarının önceden türetildiği klasik modelle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kesme planlarını da kendisi türeten doğrusal modelin belirli büyüklüğe kadar makul sürede çözülebildiğini göstermiştir. Özellikle, problem için geliştirilen matematiksel modelin doğrusal yapıya kavuşturulmasının, literatür için önemli bir kazanım olacağı düşünülmektedir.