Türkiye Açısından Optimum Vergi Oranı, Vergi Cezası ve Denetim İlişkisinin Oyun Teorisi Modeli ile Belirlenmesi


YALAMAN A., ÇELİKKAYA A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimder Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)