Çeviri: Hun-Siyenpi Dönemi Orta Asya Göçebelerinin Askerî Teşkilatının Oluşum ve İşleyişinin Hususiyetleri


Creative Commons License

Berber O.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.75-82, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.75-82

Özet

Makalede göçebe toplumunda askerî teşkilatın ve Orta Asya’nın kadim göçebelerinin devlet inşasının önünü açan etno-toplumsal hiyerarşinin oluşum süreci araştırılmaktadır. Orta Asya’nın eski göçebe halklarından olan Hunlar ile Siyenpilerin askerî teşkilatlarına dair bilgiler içeren eski Çin kaynaklarındaki tarihî kayıtlar analiz edilmiştir. Asya’nın Hunlar döneminde oluşturulan onluk askerî-idarî sisteminin daha sonra Siyenpiler ve Orta Çağ göçebelerine miras kaldığı tespit edilmiştir.