Mitral Kapak Hastaliğina Bağli Kronik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon İle Yapilan Modifiye Maze Prosedüründe Preoperatif Amiodaron Kullaniminin Etkileri: Erken Ve Orta Dönem Sonuçları


ASLAN Ö., YAŞA H., YETKİN U., ŞAHİN A., YILIK L., BAYRAK S., ...More

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.17, no.2, pp.103-111, 2013 (Peer-Reviewed Journal)