Total Obturation of Root Canals with Mineral Trioxide Aggregate (MTA) and Root Canal Treatment Concept Without Gutta-Percha


Creative Commons License

Orhan E. O.

in: Endodontide Vital ve Devital Dişlerde Mineral Trioksit Agregat (MTA) Kullanımı , Beyser Pişkin, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.39-44, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.39-44
  • Editors: Beyser Pişkin, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bioceramic cement or endodontic repair cement is the first-choice material in many clin- ical conditions due to their physicochemical and biological advantages, such as direct and indirect pulp coating, pulpotomy treatment, apexification, apexogenesis, and repair of root perforations. In the past, first generation bioceramics have been used as the repair material in dental iatrogenic perforations and as the retrograde filling material in endodontic surgery, today, iis also used as an orthograde root canal obturation material. OrthoMTA (BioMTA Co.) is a bioceramic cement developed only for orthograde root canal obturation. Biofilling / Biografting technique is the technique of obturation of the root canals with this bioceramic cement. In this article, technical information and clinical tips & tricks reviewed about the OrthoMTA application.

Biyoseramik simanlar veya endodontik tamir simanları, fizikokimyasal ve biyolojik avantajları sebebiyle, direkt ve endirekt pulpa kaplaması, pulpotomtedavisi, apeksifikasyon, apeksogenezis, kök perforasyonlarının onarımı gibçok sayıda klinik durumda ilk sırada tercih edilen materyallerdir. Geç- mişte ilk jenerasyon biyoseramikler, endodontik cerrahide retrograd dolgusu maddesve dental iyatro- jenik perforasyonların tamir maddesolarak kullanılırken, günümüzde ortograd kök kanal dolgu materyalolarak da kullanılmaktadır. OrthoMTA (BioMTA Co.) yalnızca kök kanalı obturasyonu için geliştiril- miş bir biyoseramik simandır. Biofilling / Biografting tekniği ise yalnızca kök kanallarının bu biyose- ramik siman ile tam olarak doldurulması tekniğidir. Bu makalede OrthoMTA uygulamasında kullanılan teknik bilgiler ve kliniipuçları derlenmiştir.