Enerji Verimliliği ve Tasarrufu


Creative Commons License

Meçik O.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları, NACİ BAYRAÇ FATİH ÇEMREK, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.327-343, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.327-343
  • Editors: NACİ BAYRAÇ FATİH ÇEMREK, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Verimlilik, ekonominin temelinde yer alan, refah düzeyinin artırılması ve toplumdaki bireylere yüksek yaşam standardı sunma amacının anahtarı niteliğinde olan bir kavramdır. Enerji ise ekonominin en temel kaynak türlerinden biri olarak, bir ekonomideki önemli faktörler arasında yer almaktadır. Ekonomideki rolü itibariyle bu kavramların bir bileşkesi olarak karşımıza çıkan enerji verimliliği kavramı, makroekonomik düzeyde kalkınmanın sürdürülebilirliği ve refah seviyesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bir ekonomide enerji kaynaklarının verimli kılınması, her şeyden önce enerji piyasanın yapısal özelliklerine, uygulanan politikalara ve sorunların çözümünde izlenen yollara bağlı olarak şekillenmektedir. Enerji verimliliği, bir ekonomide ihtiyaç duyulan enerji ile enerji kaynaklarının buluşturulması durumunu analiz etmeye yaratan bir ölçüt olarak kabul edilebilir. Enerji kullanımında verimliliğin sağlanması, enerji tüketimini yönetmenin ve sınırlamanın bir yolu olarak ifade edilebilir. Gerek mikro gerek makro düzeyde bir süreç, aynı enerji girdisi için daha fazla çıktı elde edilmesini sağlıyorsa veya daha az enerji girdisi için aynı çıktının elde edilmesini mümkün kılıyor ise enerji verimliliği daha yüksek olarak değerlendirilir. Bu açıklamalardan hareketle enerji verimliliğinin, üretilen hizmetlerin miktarını veya kalitesini düşürmeden, birim başına düşen enerji tüketiminde veya ürün miktarında bir azalma olarak düşünülmesi mümkündür. Bu da toplumlar için ekonomik yönü ile ön plana çıkan enerji tasarrufu konusuna götürür. Kuşkusuz bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomi genelinde artan şekilde uygulama alanı bulması ile dijitalleşmenin dünyada enerjinin nasıl üretildiği ve nasıl tüketildiği konusunda önemli etkileri söz konusu olmaktadır. Bu çalışma ile ekonomide enerji verimliliği ve tasarrufu kavramları açıklanarak, dünyada seçilmiş ülkeler ve Türkiye’de enerji arzı ve talebi ile enerji verimliliği göstergelerine dair betimsel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışma günümüzde önemi giderek artan dijitalleşme sürecinin küresel enerji verimliliğine etkilerini de teorik çerçevede değerlendirme imkânı sunmaktadır.