Kuru Göz Olgularının Gözyaşı Fonksiyon Testlerinin ve İmpresyon Sitolojisi Yöntemi ile Değerlendirilmesi


Topbaş S., Yıldırım N., Paşaoğlu Ö., Yurdakul S.

22. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi Bülteni, vol.2, pp.606-610, 1988 (Conference Book)