Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye İthali Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama


Creative Commons License

KARTAL Z., ACAROĞLU H.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.141-164, 2014 (Peer-Reviewed Journal)