Nonvital Dişlerde İntrakoronal Beyazlatma


Yaman B. C., Tepe H.

in: Diş Beyazlatma 2020, CAN DÖRTER, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.49-55, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.49-55
  • Editors: CAN DÖRTER, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Kök kanal tedavisi yapılan dişlerin %10'unda renk değişikliği olduğu rapor edilmiştir. Bu renklenmelerin tedavisi için en konservatif yöntem intrakoronal beyazlatmadır. İntrakoronal beyazlatmada termokatalitik teknik, walking-bleach tekniği, iç-dış beyazlatma gibi teknikler ve bunların kombinasyonları kullanılabilmektedir. Günümüzde nonvital dişlerin beyazlatılması için en çok kullanılan teknik walking-bleach tekniği olmakla birlikte vital beyazlatma gereken durumlarda rutin işlem walking bleach uygulamasını takiben vital dişlere ofis-içi beyazlatma uygulamasıdır. Bu yaklaşım olumlu sonuçlar verse de seans sayısı uzundur. İntrakoronal beyazlatma işlemi birçok invaziv yaklaşım yerine tercih edilebilir. Böylece diş yapısı korunur ve estetik olarak kabul edilebilir sonuçlar alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Diş, cansız;diş beyazlatma; diş beyazlatma ajanları; karbamid peroksit hidrojen peroksid
ABSTRACT
Discoloration has been reported in 10% of the root canal treated teeth. The most conservative method for the treatment of these coloration is intracoronal bleaching. Intracoronal bleaching techniques such as thermocatalytic technique, walking-bleach technique, inside-outside bleaching and combinations thereof can be used. Today, the most commonly used technique for bleaching in nonvital teeth is the walking-bleach technique, but in cases where vital bleaching is required, routine procedure is the application of walking bleach followed by in-office bleaching of vital teeth. Although this approach gives positive results, the number of sessions is long. Intracoronal bleaching can be preferred instead of many invasive approaches. Thus, tooth structure is preserved and aesthetically acceptable results can be obtained.

Keywords: Tooth, nonvital; tooth bleaching; tooth bleaching agents; carbamide peroxide; hydrogen peroxide