Türk Cumhuriyetlerinde Anne Çocuk Sağlığı Göstergelerinin Ekonomik Ve Doğurganlık Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi


Demirtaş Z., METİNTAŞ S.

Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.2, no.2, pp.17-25, 2017 (Peer-Reviewed Journal)