TEORİDEN PRATİĞE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS


ÖNCÜL K.

ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019 (Peer-Reviewed Journal)