The Relationship between the Financial Literacy Education and Consumption and Saving Behavior of 10-Year-Old Student


Creative Commons License

Şengel S., Altınırmak S., Yolcu H., Şengel Ş., Akgül T.

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online), vol.15,2489505, no.2, pp.489-505, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15,2489505 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17218/hititsbd.1163070
  • Journal Name: Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online)
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.489-505
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The
aim of this study is to determine the relationship between the financial literacy education given to 10-
year-old students and their consumption and saving behaviors. In the study, a study group was formed
from 122 4th -grade students from Mustafa Kemal Primary School, Dumlupınar Primary School, and
Şehit Mustafa Türker Primary School in the two central districts (Tepebaşı and Odunpazarı) of
Eskişehir province. The research was conducted as a quasi-experimental study in which experimental
and control groups were formed in all three schools. The experimental groups received a total of 300
minutes (10 modules) of training based on the financial literacy training modules prepared by the
researchers. At the end of the study, it was observed that the knowledge and skills of the students in
the experimental group on financial literacy education and consumption and savings issues increased
We live in an age that requires children, just like adults, to make the right decisions in an
increasingly complex economic system. It is the common view of many researchers that providing
children with financial knowledge and skills is a critical and urgent need if the children are to make
the right financial decisions. There are many factors like gender, race, age, level of education, etc. that
should be considered when preparing a financial education program for children. It is also important
that the educational programs be structured in a way that includes financial knowledge and skills that
children can use throughout their lives. We believe that, through early exposure to the right
consumption habits and savings awareness, we can contribute to the development of our country.

Günümüzde yetişkinler kadar çocuklar da giderek karmaşık hale gelen ekonomik sistemde doğru
kararlar verebilmelerini gerektiren bir çağda yaşamaktadırlar. Çocukların doğru finansal kararlar
almalarını sağlamak için çocuklara finansal bilgi ve beceri kazandırılmasının kritik ve acil bir ihtiyaç
olduğu pek çok araştırmacının ortak görüşüdür. Çocuklar için finansal eğitim programı hazırlanırken
cinsiyet, ırk, yaş, eğitim düzeyi vb. birçok faktör dikkate alınmalıdır. Ayrıca eğitim programlarının
çocukların yaşam boyu kullanabilecekleri finansal bilgi ve becerileri içerecek şekilde yapılandırılmaları
önerilmektedir. Erken yaşlarda kazanılacak/kazandırılacak doğru tüketim alışkanlıkları ve tasarruf
bilinci ile ülkemiz kalkınmasına katkı sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, 10 yaş grubu öğrencilerinin
finansal okuryazarlık eğitimleri ile tüketim ve tasarruf davranışları arasındaki ilişkinin ortaya
konulmasıdır. Araştırmada Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe merkezinde Mustafa Kemal
İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Şehit Mustafa Türker İlkokulu’na 4. Sınıfta öğrenim gören (10 yaş
grubu) toplam 122 öğrenciden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırma yarı-deneysel bir
çalışma olarak yürütülmüştür. Bu doğrulta her üç okulda deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur.
Deney gruplarına araştırmacılar tarafından hazırlanan finansal okuryazarlık eğitim modüleri
doğrultunda toplam 300 dakika (10 modül) eğitim verilmiştir. Araştırma sonunda deney grubunda
bulunan öğrencilerin finansal okuryazarlık eğitimleri ile tüketim ve tasarruf konularında bilgi ve
becerilerinin arttığı gözlenmiştir.