Bazı Önemli Bombus Arısı (Bombus Terrestris L.) Parazitlerinin Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması


Argun Karslı B., Gürel F.

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.14, no.2, pp.88-98, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bombus arıları tarımsal ve doğal ekosistemlerin en önemli tozlaştırıcıları arasındadır. Ancak son yıllarda doğal bombus arısı populasyonları ve tür çeşitliliği bütün dünyada azalmaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri olarak patojenler gösterilmektedir. En sık bildirilen bombus arısı patojenleri Nosema bombi,Crithidia bombi, Apicystis bombi mikrosporları ve bir trake akarı olan Locustacarus buchneri’dir. Genellikle bu parazitler koloni kurma, hayatta kalma ve üreme üzerine olumsuz etkilere sahiptirler. Bu nedenle, bombus arısı parazitlerinin doğru bir şekilde tanımlanması çok önemlidir. Günümüzde enfekte bombus arılarını belirlemek amacıyla, güvenilir ve hızlı sonuçlar elde edilen moleküler yöntemler geliştirilmiştir. Bu derlemede, bombus arılarında en yaygın görülen parazitler ve moleküler yöntemlerle tespitleri hakkında bilgiler özetlenmiştir.