Sirenomelia Sequence and Malposition of the Penis


Karaman A., Keskin H., Kaçmaz E., Keskin F., Laloğlu F., Arslan R.

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.7, pp.35-37, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sirenomelia alt ekstremitelerin yapışıklığı ile seyreden, vücudun kaudal bölgesinin nadir bir anomalisidir. Çoğu olguda genitouriner, gastrointestinal, nöral tüp ve vertebra anomalileri bulunur. Bu yazıda, sirenomelia sekansı gösteren çok nadir bir olgu sunulmuştur. Hasta yapışık alt ekstremiteye, genital organ yokluğuna, anal orifis yokluğuna, pelvik ve sakral displaziye ve tek umbilikal artere sahipti. İlaveten posteriyor sakral bölgede malpozisyonlu penisi vardı. Hasta doğumundan 11 saat sonra öldü.