New era in body donation; contactless body donation


Creative Commons License

ORTADEVECİ A., ÖZDEN H.

21st National Anatomy Congress, Ankara, Turkey, 27 November 2020, vol.14, no.1, pp.15-16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 14
  • Doi Number: 10.2399/ana.20.001s
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15-16
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives

As technology evolved, people were able to do many things they previously had to go out to do via internet their home or workplace. In this way, the first serious change was experienced in the commercial field and started to spread rapidly to all areas over time. The COVID-19 pandemic has aparted people from social environments and made it necessary to come up with new alternatives to receive all services remotely. The world of education and science has to keep up with these changes and the adaptation process is still ongoing. One of the chronic problems of Anatomy education in Turkey is the difficulties in obtaining cadavers due to the insufficient number of donations. Taking into account the average age of donors and the risks and their concerns about leaving the house, distance body donation will be more comfortable and feasible for donors. Our aim in this study is to increase the number of cadaver donations in our country and to turn the changes experienced during the COVID-19 pandemic into an advantage.

Case

After the COVID-19 pandemic, scientists has declared people to stay away from social environments and minimize contact as possible. In this process, firstly, curfew were applied to certain age ranges and then covered all citizens for some days.  In this process, cadaver donations were also interrupted due to difficulties in making official transactions. Non-contact body donation practices have become an obligation both as a solution for difficulties in this process and after in the long term for the donor to donate his body at any time with just a click. In line with the mentioned facts, anatomy departments, which are currently accepted as body donation centers, have produced different solutions during the pandemic period and aimed to reduce the workload of the donor. Some departments of anatomy provided the donor's credentials online, then completed the paperwork and transferred it to the donor online. The process is completed with the return of the documents to the department and approval. While this method can be easily applied, it has challenging aspects for older donors. In addition, scanning and taking pictures of these official papers documenting a serious situation such as donating one's body may cause some problems in the future. In this context, the alternatives that can be applied and the methods currently used should be discussed and standardized by the “Turkish Society of Anatomy and Clinical Anatomy”.

Conclusion

To increase the number of donations, it will be a necessity in the near future to create an online system that makes transactions easier. In recent years, many official transactions remotely or online via our state www.türkiye.gov.t the official website service can be made. If such a system can be applied in body donation, it will be an easy and very reliable method. The fact that both personal wet signatures and fingerprints will be found in this system in the near future will make the method more reliable.

Amaç

Teknolojinin gelişimiyle birlikte insanlar daha önce dışarı çıkarak yaptığı pek çok şeyi, evinden veya işyerinden internet aracılığyla gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda ilk ciddi değişim ticari alanda yaşanmış ve zaman içinde tüm alanlara hızla yayılmaya başlamıştır. 2020 yılının başlangıcı ile tüm dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ise insanları sosyal ortamlardan uzaklaştırmış ve tüm hizmetlerin uzaktan alınabilmesi için yeni alternatiflerin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Eğitim ve bilim dünyası da bu değişimlere ayak uydurmak zorundadır ve halen uyum süreci devam etmektedir. Ülkemizde Anatomi eğitiminin kronik sorunlarından birisi bağış sayısındaki yetersizlik kaynaklı kadavra temininde yaşanan zorluklardır. Bağışçıların yaş ortalamaları ve evden çıkma konusundaki risk ve çekinceler de hesaba katılırsa uzaktan kadavra bağışı yapılabilmesi bağışçılar için daha konforlu ve uygulanabilir bir durum ortaya çıkaracaktır.  Bu çalışmadaki amacımız ülkemizde kadavra bağışı sayısını artırmak ve COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan değişiklikleri avantaja çevirmektir.

Olgu

COVID-19 pandemisi sonrası tüm bilim dünyası insanları sosyal ortamlardan uzaklaşmaya ve teması mümkün olan en aza indirmeye davet etmiştir. Bu süreçte önce belirli yaş aralıklarına sokağa çıkış yasakları uygulanmış sonra ise bazı günler tüm vatandaşlar için aynı yasaklar uygulanmıştır. Bu süreçte kadavra bağışları da resmi işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorluklardan kaynaklı olarak sekteye uğramıştır. Hem bu süreçte bir çözüm olarak hem de uzun vadede bağışçının istediği tek tuşla bedenini bağışlayabilmesi için temassız beden bağışı uygulamaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bahsedilen gerçekler doğrultusunda halihazırda beden bağış merkezleri olarak kabul edilen Anatomi anabilim dalları pandemi sürecinde farklı çözüm yöntemleri üretmiş ve bağışçının iş yükünü azaltmayı hedeflemişlerdir. Bazı anatomi anabilim dalları bağışçının kimlik bilgilerini çevrimiçi olarak temin ettikten sonra evrakları doldurup bağışçıya çevrimiçi şekilde naklini sağlamıştır. Bağışçıya nakledilen evrağın ıslak imzalı hali taranmış olarak tekrar anabilim dalına e-posta ile ulaştırıldıktan sonra anabilimdalı tarafından gerekli onay ile işlemler tamamlanmıştır. Bu yöntem uygulanabilir olsa da yaş ortalaması yüksek olan bağışçı kitlesi için zorlayıcı yönleri bulunmaktadır. Ayrıca kişinin bedenini bağışlaması gibi ciddi bir durumu belgeleyen bu resmi evrakların tarama, fotoğraf vb. şekillerde doldurulmasının ilerleyen dönemde bazı sorunlara yol açması muhtemeldir. Bu bağlamda uygulanabilecek alternatifler ve hali hazırda kullanılan yöntemler tartışılmalı ve “Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği” tarafından standardize edilmelidir.

Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde kadavra bağış sayısının artırılması için hem daha fazla kişiye ulaşmak hem de resmi işlemlerin daha kolay hale getirildiği bir çevrimiçi alt yapıya geçmek yakın gelecekte bir zorunluluk olarak karşımıza çıkacaktır. Son yıllarda pek çok resmi işlem devletimizin resmi hizmet sitesi olan www.türkiye.gov.tr  aracılığıyla uzaktan veya çevrimiçi yapılabilmektedir. Bizim bu konudaki önerimiz ise bu site üzerinden kadavra bağışı yapılabilmesidir. Eğer böyle bir sistem uygulanabilirse hem kolay hem de güvenilirliği çok yüksek bir yöntem olacaktır. Zira yakın gelecekte hem kişisel ıslak imzaların hem de parmak izlerinin bu sistemde yer alacağı ön görülmektedir. Ülkemizde kadavra bağışı sayısını artırmak için her an kendimizi güncellememiz ve yeniliğe açık olmamız gerektiği tartışmasız bir gerçektir.