Farklı orijinli anason Pimpinella anisum L populasyonlarında verim ve verim özelliklerinin araştırılması


arslan n., GÜRBÜZ B., GÜMÜŞÇÜ A.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.52-58, 1999 (Peer-Reviewed Journal)