Kardiyoversiyon öncesi antikoagülan kullanan atriyal fibrilasyonlu hastalarda eksternal kardiyoversiyon sonrası mikroemboli riskinin transkraniyal ultrasonografi ile değerlendirilmesi.


GÖKTERİN Ö., UZUNER N., ATA N., Kudaiberdieva G., GÜCÜYENER D., ÖZDEMİR G., ...More

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, 2002 (Scopus)