CHILD IN URBAN SPACE: THE PLAYGROUND IN THE CHILD'S WORLD


Mazlum S., Öztürk A.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CHILDREN'S STUDIES December 01-02, 2021 Ankara / TURKEY, Ankara, Turkey, 1 - 02 December 2021, pp.151-163

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.151-163
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract


Yaşadığı çevre bağlamında zihinsel, fiziksel etkilerle gelişim gösteren çocuk için mekan ve dolayısıyla en küçük yaşam alanı olan konut ölçeğinden kent ölçeğine kadar tüm mekanların tasarımı büyük önem taşımaktadır. Çevre faktörünün önemi noktasında çocuk ile ilgili tasarım kararlarının büyükler tarafından verildiği bir ortamda çocukların, aidiyet duygusu, fiziksel ve zihinsel gelişim üzerine olumlu bir süreç yaşadıkları söylenemez. Çocukları tasarım ve planlama süreçlerine dahil ederek, ilgili mekanların tasarımı için katılım hakkı verildiğinde mekan ile çocuk arasındaki etkileşimin güçleneceği söylenebilir. Gelişim süreçleri için ipuçları oluşturan hayal dünyası yansımalarının tasarımlar için kaynak niteliği taşıması, çocukların bireysel gelişimi ve bulunduğu kentsel ortam için aidiyet hissini oluşturması açısından önemlidir. Bu sebeple kentlerde yaşayan çocuk kullanıcı için, tüm kentsel mekan kurgularında mekânsal algı, ölçek, gereksinimler ve tercihler göz önünde bulundurularak çocuğun tasarıma katılımı sağlanmalıdır. Çalışma kapsamında hedef kitleyi oluşturan 7-8 ve 9 yaş çocuklar için gelişimleri açısından büyük öneme sahip olan oyun parklarının tasarımı ele alınmaktadır. Tasarım konusunda söz sahibi olamayan çocukların, kendi gözüyle hayallerindeki oyun parkının resmedilmesi ile çocuk bakışıyla parklar için bir değerlendirme çalışmasını oluşturmaktadır. Belirlenen yaş grubu çerçevesindeki çocukların oyun parkı hakkındaki tasarım görüşleri yazılı ve görsel temsiller aracılığıyla tespit edilecektir. Bu bağlamda çalışma ile amaçlanan, çocuğun zihinsel imgesinde oluşan oyun parkı imgesini resim yapma yöntemiyle tanımlayarak, tasarım noktasında gerçekleştirilmesi gereken uygulamalar için yani çocukların kendi ile ilgili mekanlar için düşünebileceğini, söz sahibi olabileceğini belirtmektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kent, Tasarıma Katılım, Oyun Parkı