Ergenlerde Riskli Davranışların Güvensiz Bağlanma ve Algılanan Destek Tarafından Yordanmasında Psikolojik Belirtilerin Aracı Rolü


KÖRÜK S., AYPAY A.

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (UHPPD), no.8, pp.23-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)