Türkiye’de ARCS Motivasyon Modeli Uygulamalarına Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalardan Bir Derleme


Creative Commons License

Tezel Ö. , Soytürk F.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.49-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.49-58

Özet

Bu çalışmanın amacı ARCS Motivasyon Modelinin Türkiye’de gerçekleştirilen uygulamalarını derlemektir. Çalışmaya 2003-2017 yılları arasındaki toplam 8 adet makale ve 10 adet tez dâhil edilmiştir. Derleme sonucunda ARCS Motivasyon Modelinin; akademik başarı, öğrenmenin kalıcılığı, motivasyon, tutum, anlama ve özyeterlilik gibi değişkenler üzerinde etkisi ve öğretimde uygulanabilirliğinin incelendiği görülmüştür. ARCS Modelinin akademik başarı ve motivasyon üzerinde olumlu etkisinin olduğu, fakat öğrenmenin kalıcılığı, tutum, anlama ve özyeterlilik gibi değişkenler üzerinde bir etkisinin olmadığı ve öğretimde uygulanabilir olduğu görülmüştür. 

The purpose of this study is to compile the applications of the ARCS Motivation Model in Turkey. A total of 8 articles and 10 theses were included in the study between 2003 and 2017. The results of the review showed that the ARCS motivation model has influenced on variables such as academic achievement, persistence of learners, motivation, attitude, understanding and self-efficacy, and applicability in teaching. The ARCS Model has a positive effect on academic achievement and motivation, but it has been seen that there is no effect on variables such as persistence, Attitude, Understanding and Self-Efficacy, and it is applicable in teaching.