Anti-Diyabetik Kontrollü İlaç Taşıyıcı Sistemler İçin Elektroçekim Çekirdek/Kabuk Nanoliflerinin Geliştirilmesi


Kara Magden G., AVCI H. , NURBAŞ M.

VII. Polymer Science Technology Congress with International Participation, 9 - 12 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text