Türkiye’deki Bölgelerin Finansal Gelişmesinin Gelir Eşitsizliğine Etkisi


Parlaktuna İ.

Bankacılar, no.113, pp.40-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Bankacılar
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.40-65
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Gelir eşitsizliği ekonomideki büyümenin yayılımını engellediği gibi ülkenin sosyal-ekonomik
yaşamını da derinden etkilemektedir. Gelir eşitsizliğinin nedenlerinden biri finansal gelişme düzeyidir
ve literatürde teoriler mevcuttur. Çalışmada, Türkiye’nin İBBS Düzey 1 temelinde 2007-2017 yıllık
verileri kullanılarak finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır.
Finansal gelişme endeksi, aracı kurumların boyutu ve likidite düzeyini gösteren derinlik ölçütü
kullanarak Temel Bileşenler Analizi ile hesaplanmıştır. Kişi başına gelir düzeyi, enflasyon ve işsizlik
oranları kontrol değişkenlerdir ve panel ARDL yöntemi ile uzun ve kısa dönem ilişkiler incelenmiştir.
Uzun dönemde gelir eşitsizliğinin arttığını ve her bölge için ilişkinin işaretinin farklı olduğuna dair
kanıtlar elde edilmiştir.