TOKYÜREK, HACER: Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç (Karşılaştırmalı Metin Yayını). Kayseri 2015, 718 s.


KAYGUSUZ A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)