Seçmen Oy Verme Davranışlarının Betimlenmesi İçin Bir yapısal Eşitlik Modeli Öneris Mahalli İdareler Seçimi Örneği


ARI E., YILMAZ V.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.1-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)