An Evaluation of the Explanatory Power of Indicators of Institutional Structure on Economic Growth: A Comparative Analysis


Creative Commons License

Dura Y. C., Yenilmez F., Meçik O.

Eurasian Econometrics, Statistics Empirical Economics Journal, vol.15, no.1, pp.1-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper investigates the relationship between institutional structure-economic growth in an economy. An important question which has been raised in literature is of which indicators represent the institutional structure. Therefore, the aim of this paper was to determine the performance of alternative indicators when adopted by different approaches to explain economic growth. The indexes used in the analyses of the study were those which have been calculated as indicators for the measurement of institutional structure. As the paper provides comparisons between 4 different indexes with separate analyses, the results can be considered to make an important contribution to the literature related to the relationships between institutions and economic growth. The findings of this paper demonstrated a significant and different result in respect of the relationship between organizational structure and economic growth and the significance of indexes.In comparison to the Heritage index,the relationship with economic growth of the organizational parameters represented in the Fraser index and the Freedom of the Press index were determined to be stronger in terms of both statistics and expected effect for all income groups. Within the context of these results, in the comparison of the Heritage and the Fraser Indexes, which measure economic freedom using different methods and parameters, it was established that the Fraser index stands out and provides more meaningful findings in terms of the relationship between developments.

Bu çalışma, bir ekonomide kurumsal yapı ile ekonomik büyüme ilişkisini araştırır. Kurumsal yapının, hangi göstergelerce temsil edileceği ise önemli soru işaretlerinden biridir. Dolayısıyla bu çalışma ile literatürde farklı yaklaşımlarca benimsenen alternatif göstergelerin ekonomik büyümeyi açıklama performansının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, literatürde kurumsal yapıyı ölçmeye yönelik göstergeler olarak, uluslararası kuruluşlar tarafından hesaplanan indeksler temel alınmıştır. Çalışmanın, tek bir indekse bağlı kalmayarak, 4 farklı indeks için ayrı ayrı analizlerle bir karşılaştırma imkânı tanıması, kurumlar ile ekonomik büyüme ilişkisine yönelik literatüre önemli bir katkı sunduğunu kanıtlar. Çalışmada kurumsal yapı ile ekonomik büyüme ilişkisi, Heritage (Ekonomik Özgürlükler İndeksi) ve FOTP (Basın Özgürlüğü) indekslerini içeren modellerin testi için 74 ülkenin 1995-2014 dönemi, Fraser (Dünya Ekonomik Özgürlükler İndeksi) ve WGI (Dünya Yönetişim Göstergeleri) indekslerini içeren modellerin testi için ise 113 ülkenin 2000-2014 dönemi verileri ile araştırılmıştır. Analize dayalı bulgular, ülkelerin gelişmişlik grupları itibariyle değerlendirilmiştir. Bulgular, literatürdeki tespitlerle karşılaştırmaya tabi tutulmuştur.