Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’de İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı


Bayraç H. N., Doğan E.

Uludag Unıversıty International Journal Of Social Inquiry, vol.11, no.1, pp.17-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)