Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik DeğerlendirmesindeVerimlilik Karnesi Uygulaması


UÇKUN N., Şahin Ü.

International Journal of Social Sciencesand Education Research, vol.2, no.1, pp.370-383, 2016 (Peer-Reviewed Journal)