Uluslararası Hukukta Disiplinler Arası İşbirliğine önemli Bir örnek: İran-abd İddiaları Hakem Mahkemesi


ÖZTURANLI B.

Anadolu Ünversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.4, 2016 (Peer-Reviewed Journal)