Katalizör Miktarının Polimer Matrisli Kompozit Malzeme Özellikleri Üzerine Etkisi


AÇIKBAŞ G., ÇALIŞ AÇIKBAŞ N., YAMAN B. , SOYLU Ş.

2 International Congress On Engineering Architecture And Design (UMMTK), 12 - 13 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text