Akciğer kanserli hastalarda grp78, grp94, kalretikülin ve kalneksin protein seviyelerinin sağkalımla ilişkisi


Ak G., Metintaş S., Turgut Coşan D., Kurt H., Yılmaz Ş., Metintaş M.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 43. Ulusal Kongresi, 29 October - 03 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes